Úřední deska

« Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 10 13 Další »
Oznámení o konání ustavujícího zastupitelstva obce
2018-10-19

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva Obce Pivkovice

 
Místo konání - obecní místnost

 

Čas - 29. 10. 2018 v 19:00


Program:           1.) Zahájení

                        2.) Složení slibu zastupitelstva

                        3.) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

4.) Schválení programu

5.) Volba starosty a místostarosty

     a) určení počtu místostarostů

     b) určení způsobu volby starosty a místostarosty

     c) volba starosty

     d) volba místostarosty

                         6.) Zřízení finančního a kontrolního výboru

                                    a) zřízení

                                    b) zvolení předsedy finančního výboru

                                    c) zvolení předsedy kontrolního výboru

                                    d) zvolení členů finančního výboru

                                    e) zvolení členů kontrolního výboru

                           7.) Schválení odměny za výkon funkce

                                    a) starosty

                                    b) místostarosty

                                    c) členů zastupitelstva

                                    d) předsedů a členů kontrolních a finančních výborů

                            8.) Schválení odměny pro účetní obce

                            9.) Projednání rozpočtového opatření č.11/2018                            

                           10.) Diskuze

 

Rozpočtové opatření č. 12 / 2018
2018-10-10

Rozpočtové opatření č. 11 / 2018
2018-09-25

Rozpočtové opatření č. 10 / 2018
2018-09-10

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2018-09-04

oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

 

Místo konání - obecní místnost

Čas - 12.09.2018 v 19:00

Rozpočtové opatření č. 9 / 2018
2018-08-03

Rozpočtové opatření č. 8 / 2018
2018-07-10

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2018-06-18

oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

 

Místo konání - obecní místnost

Čas - 26.06.2018 v 19:00

Rozpočtové opatření č. 6 / 2018
2018-06-10

Rozpočtové opatření č. 7 / 2018
2018-06-07

Zpět na úvodní stranu Přihlášení