Úřední deska

« Předchozí 1 2 3 4 7 10 13 15 Další »
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
2018-01-24
OBEC PIVKOVICE, Pivkovice 17, 387 73 Bavorov,IČO: 00667765
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
podle zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidel územních rozpočtů v platném znění
Dokument Zastupitelstvo obce Pivkovice vzalo na vědomí nebo schválilo na zastupitelstvu obce Schváleno starostou obce Pivkovice dne Zveřejněno v elektronické podobě na webových stránkách obce www.pivkovice.cz v odkazu Úřední deska, do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři obce na adrese Pivkovice 17, 387 73 Bavorov
Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019-2022 ZO č. 5/2017 dne 30. 12. 2017   30. 12. 2017
Schválený rozpočet na rok 2018 ZO č. 5/2017 dne 30. 12. 2017   30. 12. 2017
Rozpočtové opatření č. 1/2018   02. 01. 2018 02. 01. 2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018   24. 01. 2018 24. 01. 2018
       
       
       
       
Uvedené dokumenty jsou zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách obce www.pivkovice.cz v odkazu Úřední deska, do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři obce na adrese Pivkovice 17, 387 73 Bavorov
Pravomoc starosty k provádění úpravy rozpočtu rozpočtovými opatřeními, aby nedocházelo k překročení závazných ukazatelů rozpočtu obce Pivkovice byla schválena na ZO č. 1/2013 dne 20.3.2013 usnesením č.5
       
      Sejmuto:
Rozpočtové opatření č. 2 / 2018
2018-01-24
Obec Pivkovice                                                                                                                                                           KEO-W 1.11.156 / Uc06x
 
 
Rozpočtové opatření č. 2 / 2018

zpracováno: 24.1.2018
strana: 1

 

PŘÍJMY
 
N+Z+Uz
Org
Par
Pol
ZJ
Původní hodnota
Změna
Po změně
Popis
1)
000000000
0000
0000
4112
000
0,00
60 900,00
60 900,00
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.v
2)
000098008
0000
0000
4111
000
0,00
24 500,00
24 500,00
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo
Paragraf
0000
celkem:
0,00
85 400,00
85 400,00                                                                        *
Org: 0000
 
celkem:
0,00
85 400,00
85 400,00
PŘÍJMY celkem                                                                0,00
85 400,00
85 400,00
 
 
VÝDAJE
 
N+Z+Uz
Org
Par
Pol      ZJ
Původní hodnota
Změna
Po změně
Popis
3)
000000000
0000
2341
5365    000
0,00
1 000,00
1 000,00
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondů
Paragraf  2341  celkem:                            0,00                 1 000,00                 1 000,00  Vodní díla v zemědělské krajině                      *
4)
000000000
0000
6118
5175
000
0,00
300,00
300,00
Pohoštění
5)
000098008
0000
6118
5021
000
0,00
10 500,00
10 500,00
Ostatní osobní výdaje
6)
000098008
0000
6118
5139
000
3 000,00
4 400,00
7 400,00
Nákup materiálu jinde nezařazený
7)
000098008
0000
6118
5169
000
0,00
6 000,00
6 000,00
Nákup ostatních služeb
8)
000098008
0000
6118
5175
000
0,00
1 872,00
1 872,00
Pohoštění
Paragraf
6118
celkem:
3 000,00
23 072,00
26 072,00
Volba prezidenta republiky                             *
Org: 0000
 
celkem:
3 000,00
24 072,00
27 072,00
 
VÝDAJE celkem
 
 
3 000,00
24 072,00
27 072,00
 
 
FINANCOVÁNÍ
 
 
 
 
 
 
N+Z+Uz      Org
Par
Pol      ZJ
Původní hodnota
Změna
Po změně
Popis
9)         000000000  0000
0000
8115    000
-473 853,00
-61 328,00
-535 181,00
Základní běžný účet
Paragraf
0000
celkem:
-473 853,00
-61 328,00
-535 181,00
*
Org: 0000
 
celkem:
-473 853,00
-61 328,00
-535 181,00
 
FINANCOVÁNÍ celkem
 
 
-473 853,00
-61 328,00
-535 181,00
 
vodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2/2018
 
 
Schváleno starostou Obce Pivkovice Václavem Lískovcem dne: 24. 1. 2018
Pravomoc starosty Obce Pivkovice schválena na ZO č. 1/2013 dne 20. 3. 2013 usnesením č. 5.
 
Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na webových stránkách obce www.pivkovice.cz v odkazu Úřední deska. Do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři Obce Pivkovice na adrese Pivkovice 17, p. Bavorov 387 73.
 
Zastupitelstvo bere na vědomí na zasedání dne:
 
 
 
Zpracoval: Turková Libuše    dne: 24.1.2018
Rozpočtové opatření č. 1 / 2018
2018-01-02Obec Pivkovice                                                                                                                                                           KEO-W 1.11.156 / Uc06x
 
 
Rozpočtové opatření č. 1 / 2018
 
 
VÝDAJE

zpracováno: 2.1.2018
strana: 1

 

 
 
N+Z+Uz      Org
Par
Pol      ZJ
Původní hodnota
Změna
Po změně
Popis
 
1)
000098008  0000
6118
5139    000
0,00
3 000,00
3 000,00
Nákup materiálu jinde nezařazený
 
Paragraf
6118
celkem:
0,00
3 000,00
3 000,00
Volba prezidenta republiky
*
2)
000000000  0000
6171
5139    000
2 000,00
25 000,00
27 000,00
Nákup materiálu jinde nezařazený
 
 
Paragraf
6171
celkem:
2 000,00
25 000,00
27 000,00
Činnost místní správy
*
3)
000000000  0000
6310
5163    000
0,00
200,00
200,00
Služby peněžních ústavů
 
 
Paragraf
6310
celkem:
0,00
200,00
200,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
*
 
Org: 0000
 
celkem:
2 000,00
28 200,00
30 200,00
 
 
4)
000000000  4151
3723
5329  026
0,00
8 270,00
8 270,00
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní
ú
 
Paragraf
3723
celkem:
0,00
8 270,00
8 270,00
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe
*
 
Org: 4151
 
celkem:
0,00
8 270,00
8 270,00
 
 
VÝDAJE celkem
 
 
2 000,00
36 470,00
38 470,00
 
 
FINANCOVÁNÍ
 
 
 
 
 
 
N+Z+Uz      Org
Par
Pol      ZJ
Původní hodnota
Změna
Po změně
Popis
5)         000000000  0000
0000
8115  000
-510 323,00
36 470,00
-473 853,00
Základní běžný účet
Paragraf
0000
celkem:
-510 323,00
36 470,00
-473 853,00
*
Org: 0000
 
celkem:
-510 323,00
36 470,00
-473 853,00
 
FINANCOVÁNÍ celkem
 
 
-510 323,00
36 470,00
-473 853,00
 
Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1/2018
 
 
Schváleno starostou Obce Pivkovice Václavem Lískovcem dne: 2. 1. 2018
Pravomoc starosty Obce Pivkovice schválena na ZO č. 1/2013 dne 20. 3. 2013 usnesením č. 5.
 
Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na webových stránkách obce www.pivkovice.cz v odkazu Úřední deska. Do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři Obce Pivkovice na adrese Pivkovice 17, p. Bavorov 387 73.
 
Zastupitelstvo bere na vědomí na zasedání dne:
 
 
 
Zpracoval: Turková Libuše    dne: 2.1.2018
Rozpočtové opatření č. 15 / 2017
2017-12-29

Návrh rozpočtu na rok 2018
2017-12-09

Rozpočtové opatření č. 14 / 2017
2017-12-07

Zveřejnění záměru Obce Pivkovice
2017-12-05

Zveřejnění záměru Obce Pivkovice:

vzájemné darování

 

pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 531/6 o výměře 439 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 531/7 o výměře 138 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 531/9 o výměře 582 m2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 531/11 o výměře 45 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 99 – 15/2017 ze dne 6. 10. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 531, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 92 pro obec a k. ú. Pivkovice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 399/3 o výměře 803 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 99 – 15/2017 ze dne 6. 10. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 399/1, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Pivkovice a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 528/5 o výměře 142 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 99 – 15/2017 ze dne 6. 10. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 528/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Pivkovice v dosavadním vlastnictví Obce Pivkovice, IČO 667765, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně

Majetkoprávní vypořádání - Pivkovice  
     
     
     
Jihočeský kraj převede Obci Pivkovice  
     
katastrální území parcela výměra v m2
Pivkovice 531/6 (z parcely 531) 439
Pivkovice 531/7 (z parcely 531) 138
Pivkovice 531/9 (z parcely 531) 582
Pivkovice 531/11 (z parcely 531) 45
Celkem xxx 1204
     
Obec Pivkovice převede Jihočeskému kraji  
     
katastrální území parcela výměra v m2
Pivkovice 399/3 (z parcely 399/1) 803
Pivkovice 528/5 (z parcely 528/1) 142
Celkem xxx 945
Jmenování zapisovatele -volby prezidenta
2017-11-30

Volba prezidenta České republiky

                                       konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018.

                          Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

                                                                            

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm.e) ve spojení s  § 19 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky  a o změně některých  zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,

 

                                                        jmenuji

 

paní Marcelu Šteflovou , trvalý pobyt Pivkovice čp. 17,  zapisovatelkou okrskové volební komise pro volební okrsek č. 1 Pivkovice se sídlem Pivkovice čp. 17 pro volbu prezidenta České republiky, konanou  ve dnech 12. a 13. ledna 2018.

 

                                                                                     Václav Lískovec

Dne : 30.11.2017                                                       Starosta obce Pivkovice  

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2017-11-29

oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

 

Místo konání - obecní místnost

Čas - 06.12.2017 v 19:00

Rozpočtové opatření č. 13 / 2017
2017-11-14

Zpět na úvodní stranu Přihlášení