Úřední deska

« Předchozí 1 4 7 8 9 10 11 12 13 15 Další »
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2013-06-28

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

Místo konání - obecní místnost

Čas - 05.07.2013 ve 20:00

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2013-06-06

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

Místo konání - obecní místnost

Čas - 13.06.2013 ve 20:00

Spisový a skartační řád
2013-03-20

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2013-03-13

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

Místo konání - obecní místnost

Čas - 20.03.2013 ve 19:00

Hodnotící zpráva za rok 2012
2013-03-03

Prezidenstské volby
2012-12-27

Obecní úřad Pivkovice

 

OZNÁMENÍ STAROSTY OBCE PIVKOVICE

ze dne 27. prosince 2012 o místě konání voleb

v souladu s § 34 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky,

 

O ZN A M U J I

 

1. Volby prezidenta republiky se uskuteční:

v pátek dne 11. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodina

v sobotu dne 12. ledna 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

2. Místem konání voleb

Pro volební okrsek č. 1 je volební místnost v budově Obecního úřadu Pivkovice č.p. 17

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České

republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním

pasem České republiky anebo cestovním průkazem České republiky).

 

4. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

 

5. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb

volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Obecní úřad nebo v den

voleb příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební

místnost.

 

 

Václav Lískovec

starosta obce

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2012-12-23

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

Místo konání - obecní místnost

Čas - 30.12.2012 ve 20:00

1. zasedání okrskové volební komise
2012-12-06

1. zasedání okrskové volební komise obce Pivkovice se uskuteční v pátek dne 21. 12. 2012 na OÚ Pivkovice, Pivkovice 17, 38773 Bavorov od 19.00

Odborné školení pracovníků ČSÚ pro zapisovatele a předsedy OVK obce Pivkovice se uskuteční dne (termín není zatím znám) na Úřadu práce ve Strakonicích.
 

Upozorňujeme na skutečnost, že v souladu se zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, nebudou pozvánky delegovaných a jmenovaných zástupců na 1. zasedání OVK zasílány do vlastních rukou . Toto oznámení bude zveřejněno na úřední desce úřadu. Oznámení (pozvánka) se považuje za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.
Nedostaví-li se delegovaný nebo jmenovaný zástupce na 1. zasedání OVK bez omluvy, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu a bude povolán náhradník. Přičemž členství v OVK vzniká složením slibu.

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:
Předseda          1600,- Kč

Zapisovatel     1500,- Kč
Člen                 1300,- Kč

Odměna je zdaňována.

V případě konání II. kola volby prezidenta republiky se odměna za výkon funkce člena a předsedy OVK zvyšuje o 200,- Kč.

Jmenování zapisovatele
2012-12-01

Starosta obce Pivkovice podle podle § 14 odst. 1 písm e) a § 19 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky jmenuje zapisovatelem okrskové volební komise v Pivkovicích při volbě prezidenta České republiky konané ve dnech 11. a 12. ledna 2013 Marcelu Šteflovou.

Návrch rozpočtu obce na rok 2013
2012-11-29

Zpět na úvodní stranu Přihlášení