Úřední deska

« Předchozí 1 3 4 5 6 7 8 9 13 17 Další »
Návrh rozpočtu na rok 2017
2016-12-23

 

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2016-11-25

oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

 

Místo konání - obecní místnost

Čas - 02.12.2016 v 19:00

Návrh rozpočtu DSO Blanicko-Otavského regionu 2017
2016-11-21

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2016-09-21
 

oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

 

Místo konání - obecní místnost

Čas - 14.09.2016 v 19:00

Termín voleb do zastupitelstev krajů
2016-09-13

Starosta Obce Pivkovice oznamuje

podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, že:

 

1. volby do krajského zastupitelstva Jihočeského kraje se uskuteční:

 

-          v pátek dne 7. října 2016  od 14,00 hodin do 22,00 hodin           a

-          v sobotu dne 8. října 2016  od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

 

2. místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 Pivkovice je volební místnost, kterou je

   obecní místnost v přízemí objektu č.p. 17, 387 73 Bavorov, a to pro všechny voliče, kteří jsou

   přihlášeni k trvalému pobytu ve všech místních částech obce Pivkovice (Pivkovice, Chrást).

 

3. voličům bude umožněno hlasování poté, kdy prokáží svoji totožnost a státní občanství

   (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, nebo služebním pasem či

   cestovním průkazem) a uvedou další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb.

 

4. každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.

   Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

                                                                                                   Václav Lískovec

                                                                                                        starosta

1. zasedání okrskové volební komise
2016-09-09

1. zasedání okrskové volební komise obce Pivkovice se uskuteční v pátek dne 16. 9. 2016 na OÚ Pivkovice, Pivkovice 17, 38773 Bavorov od 19.00

Odborné školení pracovníků ČSÚ pro zapisovatele a předsedy OVK obce Pivkovice se uskuteční dne 21. 9. 2016 na Úřadu práce ve Strakonicích.

starosta obce Pivkovice

Václav Lískovec

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
2016-08-26

Starosta obce Pivkovice jmenuje zapisovatelem okrskové volební komise v Pivkovicích při volbách do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7. a 8. října 2016 Marcelu Šteflovou.

starosta obce Pivkovice

Václav Lískovec

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro vol
2016-08-16

I N F O R M A C E

 

o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů,

konané na území České republiky ve dnech 7. a 8. října 2016  

 

        Starosta obce podle § 15, pís. f) Zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

o z n a m u j e:

ve volbách do zastupitelstev krajů, konaných na území České republiky  ve dnech 7. a 8. října 2016,

bude v obci Pivkovice  j e d e n  (1)  volební okrsek

se sídlem na Úřadu obce Pivkovice, č.p. 17, 387 73 Bavorov.

 

V Pivkovicích dne 16. srpna 2016  

 

                                                                                 Václav Lískovec

                                                                                        starosta

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební
2016-08-08

Volby do zastupitelstev krajů, konaných na území České republiky  ve dnech 7. a 8. října 2016 

 

OZNÁMENÍ O STANOVENÍ POČTU ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE

 

Starosta obce Pivkovice stanovil, s přihlédnutím k počtu oprávněných voličů v okrsku (obec Pivkovice má 1 volební okrsek), minimální počet 6 (5+1) členů okrskové volební komise pro Volby do zastupitelstev krajů, konaných na území České republiky  ve dnech 7. a 8. října 2016 

 

 

Václav Lískovec - starosta obce Pivkovice

Voličské průkazy pro Volby ve dnech 7.- 8. října 2
2016-08-02

I N F O R M A C E

 

Volby do zastupitelstev krajů se budou konat, dle vyhlášení prezidenta ČR, ve dnech 7.- 8. října 2016.

Podání žádosti o vydání voličského průkazu je možné osobně  v termínu od 6. 5. do 5. 10. 2016.  Podání žádosti písemné od 6. 5. 2016 s doručením nejdéle do 30. 9. 2016

starosta obce Václav Lískovec

Zpět na úvodní stranu Přihlášení