Úřední deska

« Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 10 13 Další »
Návrh rozpočtu obce na rok 2018
2017-12-09

Rozpočtové opatření č. 14 / 2017
2017-12-07

Zveřejnění záměru Obce Pivkovice
2017-12-05

Zveřejnění záměru Obce Pivkovice:

vzájemné darování

 

pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 531/6 o výměře 439 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 531/7 o výměře 138 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 531/9 o výměře 582 m2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 531/11 o výměře 45 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 99 – 15/2017 ze dne 6. 10. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 531, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 92 pro obec a k. ú. Pivkovice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 399/3 o výměře 803 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 99 – 15/2017 ze dne 6. 10. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 399/1, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Pivkovice a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 528/5 o výměře 142 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 99 – 15/2017 ze dne 6. 10. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 528/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Pivkovice v dosavadním vlastnictví Obce Pivkovice, IČO 667765, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně

Majetkoprávní vypořádání - Pivkovice  
     
     
     
Jihočeský kraj převede Obci Pivkovice  
     
katastrální území parcela výměra v m2
Pivkovice 531/6 (z parcely 531) 439
Pivkovice 531/7 (z parcely 531) 138
Pivkovice 531/9 (z parcely 531) 582
Pivkovice 531/11 (z parcely 531) 45
Celkem xxx 1204
     
Obec Pivkovice převede Jihočeskému kraji  
     
katastrální území parcela výměra v m2
Pivkovice 399/3 (z parcely 399/1) 803
Pivkovice 528/5 (z parcely 528/1) 142
Celkem xxx 945
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2017-11-29

oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

 

Místo konání - obecní místnost

Čas - 06.12.2017 v 19:00

Rozpočtové opatření č. 13 / 2017
2017-11-14

Rozpočtové opatření č. 11/2017
2017-10-13

Rozpočtové opatření č. 9/2017
2017-10-08

Rozpočtové opatření č. 10/2017
2017-10-08

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2017-09-15

oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

 

Místo konání - obecní místnost

Čas - 22.09.2017 v 20:00

Rozpočtové opatření č. 8/2017
2017-08-06

Zpět na úvodní stranu Přihlášení