Úřední deska

« Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 10 13 15 Další »
Veřejná vyhláška
2017-02-22

 

Rozpočtové opatření č. 2/2017
2017-02-04

Rozpočtové opatření č. 1/2017
2017-01-24

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2016-12-23

oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

 

Místo konání - obecní místnost

Čas - 30.12.2016 v 19:00

Návrh rozpočtu na rok 2017
2016-12-23

 

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2016-11-25

oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

 

Místo konání - obecní místnost

Čas - 02.12.2016 v 19:00

Návrh rozpočtu DSO Blanicko-Otavského regionu 2017
2016-11-21

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2016-09-21
 

oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

 

Místo konání - obecní místnost

Čas - 14.09.2016 v 19:00

Termín voleb do zastupitelstev krajů
2016-09-13

Starosta Obce Pivkovice oznamuje

podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, že:

 

1. volby do krajského zastupitelstva Jihočeského kraje se uskuteční:

 

-          v pátek dne 7. října 2016  od 14,00 hodin do 22,00 hodin           a

-          v sobotu dne 8. října 2016  od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

 

2. místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 Pivkovice je volební místnost, kterou je

   obecní místnost v přízemí objektu č.p. 17, 387 73 Bavorov, a to pro všechny voliče, kteří jsou

   přihlášeni k trvalému pobytu ve všech místních částech obce Pivkovice (Pivkovice, Chrást).

 

3. voličům bude umožněno hlasování poté, kdy prokáží svoji totožnost a státní občanství

   (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, nebo služebním pasem či

   cestovním průkazem) a uvedou další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb.

 

4. každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.

   Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

                                                                                                   Václav Lískovec

                                                                                                        starosta

1. zasedání okrskové volební komise
2016-09-09

1. zasedání okrskové volební komise obce Pivkovice se uskuteční v pátek dne 16. 9. 2016 na OÚ Pivkovice, Pivkovice 17, 38773 Bavorov od 19.00

Odborné školení pracovníků ČSÚ pro zapisovatele a předsedy OVK obce Pivkovice se uskuteční dne 21. 9. 2016 na Úřadu práce ve Strakonicích.

starosta obce Pivkovice

Václav Lískovec

Zpět na úvodní stranu Přihlášení