Úřední deska

« Předchozí 1 5 9 13 14 15 16 Další »
Oznámení o konání obecního zastupitelstva
2010-06-08

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

Místo konání - obecní místnost

Čas - 15.06.2010 v 20:00

Program:           

1.) Zahájení

2.) Schválení programu

3.) Schválení zhotovitele stavebních prací akce Obnova obecního majetku 2010

4.) Schválení prodeje jehličnatého dřeva

5.) Žádost o příspěvek na vytvoření pracovních míst

                               6.) Schválení počtu nově zvoleného zastupitelstva

                               7.) Schválení dohody

                               8.) Diskuse

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2010-05-26

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

Místo konání - obecní místnost

Čas - 02.06.2010 v 20:00

Program:                   1.) Zahájení

                               2.) Schválení programu

3.) Schválení závěrečného účtu za rok 2009

4.) Seznámení s výsledky přezkoumání hospodaření obce za rok 2009

5.) Vyhlášení výběrového řízení malého rozsahu v užším řízení na zhotovitele

stavebních prácí akce: Obnova obecního majetku 2010 a výběr hodnotící komise

                               6.) Schválení uzavření dodatku smlouvy – Oprava vodní nádrže Chrást

                               7.) Schválení záměru prodeje jehličnatého dřeva

8.) Diskuse

Oznámení o konání ustavujícího zastupitelstva obce
2010-05-20

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

Místo konání - obecní místnost

Čas - 02.06.2010 v 20:00

Program:                   1.) Zahájení

                               2.) Schválení programu

3.) Schválení závěrečného účtu za rok 2009

4.) Seznámení s výsledky přezkoumání hospodaření obce za rok 2009

5.) Vyhlášení výběrového řízení malého rozsahu v užším řízení na zhotovitele

stavebních prácí akce: Obnova obecního majetku 2010 a výběr hodnotící komise

                               6.) Schválení uzavření dodatku smlouvy – Oprava vodní nádrže Chrást

                               7.) Schválení záměru prodeje jehličnatého dřeva

8.) Diskuse

Hodnotící zpráva za rok 2009
2010-05-16

Znak a vlajka
2010-03-31

Schválený nový znak a vlajka obce Pivkovice:

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2010-03-09

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

Místo konání - obecní místnost

Čas - 16.03.2010 v 20:00

Program:           1.) Zahájení

                        2.) Schválení programu

                        3.) Schválení návrhu znaku a vlajky obce Pivkovice

                        4.) Schválení posunutí mimořádné splátky

                        5.) Diskuse

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2010-02-17

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

Místo konání - obecní místnost

Čas - 24.02.2010 v 20:00

Program:          1.) Zahájení

                        2.) Schválení programu

                        3.) Schválení smlouvy o dílo na vytvoření obecních symbolů obce Pivkovice

                        4.) Schválení dohody o finančním příspěvku obce na NEI výdaje ZŠ Bavorov

                        5.) Schválení vydání územního plánu Pivkovice

                        6.) Diskuse

Návrh rozpočtu obce na rok 2010
2009-12-14

Zpět na úvodní stranu Přihlášení