Úřední deska

« Předchozí 1 5 9 13 14 15 16 17 Další »
E.ON
2010-06-04

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie:

Dne: 15.6.2010 od 12:00 do 14:00

Kde: celá obec Pivkovice včetně areálu zemědělského družstva

Záměr
2010-05-26

Obecní zastupitelstvo oznamuje záměr prodat 60m3 jehličnatého dřeva

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2010-05-26

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

Místo konání - obecní místnost

Čas - 02.06.2010 v 20:00

Program:                   1.) Zahájení

                               2.) Schválení programu

3.) Schválení závěrečného účtu za rok 2009

4.) Seznámení s výsledky přezkoumání hospodaření obce za rok 2009

5.) Vyhlášení výběrového řízení malého rozsahu v užším řízení na zhotovitele

stavebních prácí akce: Obnova obecního majetku 2010 a výběr hodnotící komise

                               6.) Schválení uzavření dodatku smlouvy – Oprava vodní nádrže Chrást

                               7.) Schválení záměru prodeje jehličnatého dřeva

8.) Diskuse

Oznámení o konání ustavujícího zastupitelstva obce
2010-05-20

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

Místo konání - obecní místnost

Čas - 02.06.2010 v 20:00

Program:                   1.) Zahájení

                               2.) Schválení programu

3.) Schválení závěrečného účtu za rok 2009

4.) Seznámení s výsledky přezkoumání hospodaření obce za rok 2009

5.) Vyhlášení výběrového řízení malého rozsahu v užším řízení na zhotovitele

stavebních prácí akce: Obnova obecního majetku 2010 a výběr hodnotící komise

                               6.) Schválení uzavření dodatku smlouvy – Oprava vodní nádrže Chrást

                               7.) Schválení záměru prodeje jehličnatého dřeva

8.) Diskuse

Hodnotící zpráva 2009
2010-05-16

Vyhláška
2010-04-30

Znak a vlajka
2010-03-31

Schválený nový znak a vlajka obce Pivkovice:

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2010-03-09

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

Místo konání - obecní místnost

Čas - 16.03.2010 v 20:00

Program:           1.) Zahájení

                        2.) Schválení programu

                        3.) Schválení návrhu znaku a vlajky obce Pivkovice

                        4.) Schválení posunutí mimořádné splátky

                        5.) Diskuse

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2010-02-17

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

Místo konání - obecní místnost

Čas - 24.02.2010 v 20:00

Program:          1.) Zahájení

                        2.) Schválení programu

                        3.) Schválení smlouvy o dílo na vytvoření obecních symbolů obce Pivkovice

                        4.) Schválení dohody o finančním příspěvku obce na NEI výdaje ZŠ Bavorov

                        5.) Schválení vydání územního plánu Pivkovice

                        6.) Diskuse

POPELNICE
2010-01-21

INFO Obecního úřadu Pivkovice:

Na základě žádosti firmy Rumpold Vodňany, která v naší obci zajišťuje svoz komunálního odpadu, Vás žádáme o vylepení nových známek pro rok 2010 na popelnice.

Dále firma Rumpold Vodňany žádá všechny vlastníky popelnic o odstranění starých známek z let minulých!!! Pokud nebudou staré známky odstraněny, nebudou Vám pracovníci firmy Rumpold komunální odpad odvážet!!!

                                                                                                               starosta


Zpět na úvodní stranu Přihlášení