Úřední deska

« Předchozí 1 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Další »
Stanovení minimálního počtu členů
2012-11-12

Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. a 12. ledna 2013

Starosta obce Pivkovice podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky (§ 14 odst. 1 písm. c) zákona) stanoví počet členů okrskové volební komise na 5 členů (4 členové + 1 zapisovatel).

Pivkovice 12. 11. 2012 Lískovec Václav, starosta

Oznámení o přerušení dodávky el. energie
2012-11-08

Volby
2012-09-27

OZNÁMENÍ  

o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

 

1.   Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 12. října 2012 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu 13. října 2012 od 8,00 hodin do 14,00 hodin. 

2.   Místem konání voleb je obecní místnost na Obecním úřadě v Pivkovicích č.p. 17

3. Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny před konáním voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

V Pivkovicích dne 27. 09. 2012                                                Václav Lískovec

                                                                                                    starosta obce

Okrsková volební komise
2012-09-21

Zápis ze zasedání okrskové volební komise v Pivkovicích, pro volby

do ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Přítomni: Václav Lískovec, Ing. Alena Kuřinová, Bc. Hana Šachlová, Bc. Vendula Lískovcová, Marcela Šteflová, Olga Zíková, Pavel Bartůněk.

 Program: 1/ Zahájení

                  2/ Seznámení s harmonogramem voleb

                  3/ - a - Volba předsedy komise

                        b - složení slibu

                   4/  Zajištění voleb do zastupitelstev krajů

                   5/  Různé – školení zapisovatele a předsedy volební komise         

  

Ad 1 / Zasedání svolal a zahájil starosta obce Václav Lískovec.

Ad 2 / Všichni přítomní členové komise byli seznámeni s harmonogramem voleb do zastupitelstev krajů.

 Starosta jmenoval svým rozhodnutím ze dne 1. 9. 2012 zapisovatele volební komise paní Marcelu Šteflovou a rozhodnutím ze dne 12. 9. 2012 jmenoval členy okrskové volební komise.  

Ad 3/ a) Bylo přistoupeno k volbě předsedy okrskové volební komise. Předsedou okrskové volební komise v Pivkovicích byla zvolena Ing. Alena Kuřinová.

          b) Poté bylo přistoupeno ke složení a podepsání slibu všech členů komise a zapisovatele.

 Ad 4 / Byla podána informace o materiálně technickém zabezpečení voleb, které budou probíhat dne 12. 10. a 13. 10. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Pivkovice.

Ad 5 / Dále starosta obce připomenul, že školení pro předsedu komise a zapisovatele bude konat dne 3. 10. 2012 v budově Úřadu práce ve Strakonicích od 9.00 hod.

Po krátké diskusi a upřesnění některých informací bylo zasedání ukončeno.

 

V Pivkovicích dne 21. 09. 2012. 

 

 

         Zapsal: Václav Lískovec                              Ověřil:  Marcela Šteflová

                            starosta

Zapisovatel
2012-09-01

Jmenování do funkce zapisovatele

 

                Starosta obce Pivkovice jmenuje do funkce zapisovatele okrskové komise pro volby do zastupitelstev krajů, které se budou konat ve dnech 12. – 13. října 2012

 

paní Marcelu Šteflovou, Pivkovice 17, 387 73 Bavorov.

 

                                                                                    

                                                                 Václav Lískovec

                                                                  starosta

 

  V Pivkovicích 1. září 2012

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2012-08-29

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

Místo konání - obecní místnost

Čas - 5.9.2012 ve 20:00

Upozornění vlastníkům
2012-08-17

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2012-07-30

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

Místo konání - obecní místnost

Čas - 8.8.2012 ve 20:00

Vyhlášení výběrového řízení
2012-06-29


Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2012-06-22

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

Místo konání - obecní místnost

Čas - 29.6.2012 v 19:00

Zpět na úvodní stranu Přihlášení