Úřední deska

« Předchozí 1 2 3 4 5 9 13 17 Další »
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2019-02-28

oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

 

Místo konání - obecní místnost

Čas - 8.3.2019 v 19:00

Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací
2019-01-26
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2019-01-17

oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

 

Místo konání - obecní místnost

Čas - 25.1.2019 v 19:00

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2018-12-20

oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

 

Místo konání - obecní místnost

Čas - 28.12.2018 v 19:00

Návrh rozpočtu obce na rok 2019
2018-12-10Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2018-12-01

oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

 

Místo konání - obecní místnost

Čas - 09.12.2018 v 19:00

Oznámení o zveřejnění Záměru pachtu
2018-10-30
Oznámení o konání ustavujícího zastupitelstva obce
2018-10-19

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva Obce Pivkovice

 
Místo konání - obecní místnost

 

Čas - 29. 10. 2018 v 19:00


Program:           1.) Zahájení

                        2.) Složení slibu zastupitelstva

                        3.) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

4.) Schválení programu

5.) Volba starosty a místostarosty

     a) určení počtu místostarostů

     b) určení způsobu volby starosty a místostarosty

     c) volba starosty

     d) volba místostarosty

                         6.) Zřízení finančního a kontrolního výboru

                                    a) zřízení

                                    b) zvolení předsedy finančního výboru

                                    c) zvolení předsedy kontrolního výboru

                                    d) zvolení členů finančního výboru

                                    e) zvolení členů kontrolního výboru

                           7.) Schválení odměny za výkon funkce

                                    a) starosty

                                    b) místostarosty

                                    c) členů zastupitelstva

                                    d) předsedů a členů kontrolních a finančních výborů

                            8.) Schválení odměny pro účetní obce

                            9.) Projednání rozpočtového opatření č.11/2018                            

                           10.) Diskuze

 

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
2018-09-04

oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Pivkovice

 

Místo konání - obecní místnost

Čas - 12.09.2018 v 19:00

Stanovení minimálního počtu členů OVK 2018
2018-07-31

Obecní úřad

  Pivkovice


 

                                                                                              V Pivkovicích 31. 7. 2018

 

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí konané 5. a 6. října 2018

 

 

V souladu s ustanovením § 15 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 

s t a n o v u j i

 

pro  volby do Zastupitelstva obce Pivkovice, konané ve dnech 5. a 6. října 2018, minimální počet členů okrskové volební komise

 

 

na 5 osob pro okrsek Pivkovice.

 

 

 

 

Václav Lískovec

 

starosta obce

Zpět na úvodní stranu Přihlášení