Aktuality

« Předchozí 1 2 Další »
Termíny svozu odpadu v roce 2022
2022-01-10
PUBLICITA POV 2021
2022-01-04
PUBLICITA SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ Č.P. 17
2021-12-31
PUBLICITA POV 2020
2021-01-14
PUBLICITA POV 2020
2020-12-28
PUBLICITA POV 2020
2020-11-13
Novodobá historie zastupitelstva obce
2018-10-30

 

 

Sběrný dvůr v obci Bílsko
2018-02-21

NOVĚ!!!

 

Sběrný dvůr v obci Bílsko také pro občany obcí Pivkovic a Chrást!!!

 

Sběrný dvůr se nachází v obci Bílsko, v areálu bývalé fary č. p. 1., otevřeno je každou středu a sobotu

 

Středa   1600 – 1700 ZIMA (1. 11. – 31. 3.)

              1600 – 1800 LÉTO (1. 4. – 31. 10.)

Sobota    0900 – 1100

 

Ve sběrném dvoře mohou občané obcí Pivkovic a Chrást uložit velkoobjemový domácí odpad, jako jsou podlahové krytiny (koberce, linolea), starý nábytek (křesla, židle, válendy, skříně), kompletní elektrospotřebiče (sporáky, lednice, televizory, pračky, rádia), sanitární techniku, matrace apod.

 

Výše uvedený odpad již už NEBUDE možné ukládat do kontejnerů „Na Pahorku“ ani v „Bučkové cestě“!!!

 

Na pozemku „Na Pahorku“ zůstanou k dispozici pouze velkoobjemové kontejnery na tento odpad:

 

-       papír

-       kovový odpad (pouze očištěný od ostatního odpadu, např. dřeva, plastu apod.)

-       nebezpečný odpad (pouze nebezpečný – nikoliv komunální a velkoobjemový!!!)

 

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území obce Pivkovice a osady Chrást) mohou zdarma odevzdat do kontejneru na nebezpečný odpad „Na Pahorku“ pouze tyto odpady:

 

baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), zářivky a výbojky

 

Termínem „nebezpečný odpad“ se označuje veškerý odpad, který má negativní vliv na životní prostředí nebo na zdraví lidí či zvířat, popř. odpad, při jehož manipulaci hrozí nějaká nebezpečí. Jeho likvidace probíhá jinými způsoby, než je tomu u komunálního odpadu. Jeho recyklaci provádí specializované firmy.

Nebezpečný odpad je každý odpad, který má alespoň jednu z následujících vlastností: dráždivost, vysoká hořlavost, výbušnost, toxicita, žíravost nebo uvolňuje toxické látky atd. Nebezpečným odpadem jsou tedy syntetická ředidla, barvy, laky, baterie (elektrické i autobaterie), kyseliny a louhy, lepidla, oleje a další ropné produkty, zářivky, obrazovky, chladničky a mrazáky obsahující freony, ale i některý zdravotnický materiál a léky.

 

Co není výše vyjmenované, je nepovolené do kontejneru „Na Pahorku“ odevzdávat!!

 

Kam s ostatním velkoobjemovým odpadem?

Občan si na své vlastní náklady zajistí likvidaci v nejbližším oficiálním sběrném dvoře nebo skládce odpadů (např. RUMPOLD 01 s.r.o. Vodňany, ODPADY PÍSEK s.r.o.).

 

 

V případě nekázně občanů při ukládání odpadů, bude pozemek „Na Pahorku“ trvale uzavřen zámkem a přístupný pouze po dohodě předem, v určitý termín a čas!

 

INFORMACE OÚ:

Obecní zastupitelstvo schválilo ceny poplatků za psy v roce 2018 ve výši za jednoho psa: 100,- Kč, za dva psy: 200,- Kč a každého dalšího: 200,- Kč. Splatnost místního poplatku je do 30. 6. 2018                                                                                       Václav Lískovec – starosta obce

Popelnice - zdarma
2016-01-02

Informace pro občany obce Pivkovice a osady Chrást: 

na obecním úřadě v Pivkovicích si můžete zdarma  vyzvednout popelnice na komunální odpad (vrácení staré použité popelnice nepožadujeme).

nabídka popelnic - černá plastová na kolečkách o obsahu 120 litrů

                             - kulatá kovová žárově zinkovaná o obsahu 110 litrů

tel. kontakt:

Václav Lískovec - 602443232

 

 

Facebook
2013-09-15

Navštivte také naše stránky na Facebooku...

Zpět na úvodní stranu Přihlášení